021-77486455
شما اینجائید > آف بالن
تخفیفات آقای بادکنک ( مستر بالن ) به چندین شکل به مشتریان گرامی ارائه میشود
چند نوع تخفیف باهم لحاظ نمیشود و فقط از یک نوع تخفیف میتوانید استفاده نمایید .

تخفیفات نسبت به خرید بادكنك – همکاران

درصد تخفیف مبلغ خرید در طی ماه به ریال
7 % 000/000/ 5 - 000/000/ 15
10 % 000/000/ 15 - 000/000/ 25
13 % 25/000/000 - 35/000/000

مبالغ تخفیف در انتهای ماه جمع شده و یکباره محاسبه میشود . ( غیر از چاپ بادکنک )

تخفيفات چاپ بادكنك تبليغاتي ( جهت كانون هاي تبليغاتي )

درصد تخفيف تعداد فاكتور در ماه
5 % فاكتور اول
10 % فاكتور دوم تا هفتم
15 % فاكتور هشتم تا پانزدهم

تخفیفات فصلی ( فقط جهت بادکنک آرائی و خدمات مجالس )

درصد تخفیف فصل
5 % فصل بهار - از اول فروردین تا بیست و پنجم فروردین
6 % فصل تابستان از 18 خرداد تا 18 تیر
7 % فصل پاییز از 12 مهر تا 21 مهر
8 % فصل زمستان از اول اسفند تا 25 اسفند 

دی ان ان evoq