021-77486455
شما اینجائید > بادكنك آرايي و خدمات بادکنک > بادکنک آرایی سیسمونی و تولد نوزاد

موسسه آقای بادکنک خدمات سیسمونی و تولد نوزاد را به 3 صورت ارائه میدهد :

تزئینات سیسمونی
تزینات اتاق مادر و نوزاد ( تولد نوزاد در بیمارستان )
تزئینات مراسم وليمه نوزاد
انواع خدمات شامل :

بادکنک آرایی تخصصی با بادکنک های مخصوص نوزاد ، لوازم تزئین ، کیک پمپرز ، آویز ولکام پستونک ، ریسه تولد نوزاد ، ریسه بهترین روز زندگی ، عکاسی و فیلم برداری ، تزئین ماشین نوزاد ( حد فاصل بیمارستان تا منزل ) ، تزئین منزل هنگام ورود مادر و نوزاد از بیمارستان .

                                                     توجه : حداقل مبلغ بادکنک آرایی 1/500/000 ریا ل می باشد .


دی ان ان evoq