021-77486455
شما اینجائید > بادكنك آرايي و خدمات بادکنک > بادکنک آرایی شرکت ها و سازمان ها


بادکنک آرایی منحصر به مراسم کودک و مراسم های فانتزی نیست از بادکنک آرایی میتوانید در افتتاحیه فروشگاه ها ، سالگرد تاسیس موسسات مالی و بانکها ، جشن های سالگرد شرکت های تولیدی و خدماتی ، جشن های خانواده کارمندان و مناسبتهای ملی مختلف میتوان استفاده نمود .

تنوع زیاد رنگبندی و طرح های بادکنک باعث میشود در مراسم های بسیار سنگین ، به عنوان یک المان خاص استفاده نموده و محیط مراسم را به محیطی شاداب تبدیل نمود .
موسسه آقای بادکنک قادراست انواع بادکنک به رنگ لوگو و آرم سازمان هاو برند ها را ارائه نموده و با ارائه بادکنک آرایی های خاص آرم و لوگو سازمان را به همان شکل بسازد .
سازمان و برند های برتر میتوانند با چاپ آرم و لوگوی سازمان روی بادکنک های رنگ برند خود به برند سازی خود جلوه دیگری ببخشند .
سازمان ها و ادارات میتوانند بااستفاده از بادکنک های خاص اعداد ، سالگرد تاسیس خود را جشن بگیرند و از بادکنک های رنگ برند خود برای افتتاح شعب جدید خود بهره ببرند .


                                                     توجه : حداقل مبلغ بادکنک آرایی 2/000/000 ریا ل می باشد .
دی ان ان evoq