021-77486455
شما اینجائید > برگزاری و خدمات مجالس کودک > طراحي و مديريت مراسم


طراحی پکیج های سفارشی :

آیتم هایی که در سایت آقای بادکنک طراحی و تنظیم شده اند با توجه به بیشترین سفارشات مشتریان بوده و شاید جوابگوی نیاز سلیقه شما مشتری محترم نباشد  . برای این منظور می توانید لیست خدمات و لوازمی را که نیاز دارید از ( این قسمت دانلود ) نموده و میزان بودجه ای را که برای مراسم در نظر گرفته اید تعیین کنید . ما بهترین پیشنهاد را نسبت به درخواست شما خدمتتان ارائه می دهیم .


مدیریت و هماهنگی مراسم :

در بعضی از مراسم مشتریان آیتم های مختلفی را انتخاب می کنند که هماهنگی و مدیریت بین این آیتم ها در روز مراسم که روز بسیار پر مشغله ای برای میزبان است کار بسیار مشکل است .

در صورتی که پکیج انجام مراسم را بر عهده این موسسه قرار داده باشید با پرداخت 10% از مبلغ قرارداد میتوانید از خدمات مدیر برنامه نیز استفاده نمائید .

 

خدمات و شرایط کار مدیر برنامه :

1- زمان حضور مدیر برنامه بسته به آیتم های انتخابی بوده ولی در هر حالت حداقل 1 ساعت قبل از شروع مراسم تا 1 ساعت پس از اتمام مراسم خواهد بود .

2- مدیر برنامه برای مشتریانی مورد نیاز است که حداقل مبلغ پکیج مراسم 20/000/000 ریال باشد .

3- مدیر ، برنامه آموزشی های مورد نیاز را در طول مراسم به میزبان ارائه می نماید .

 

 

دی ان ان evoq