021-77486455
شما اینجائید > تخفیفات مشتریان وفادار


ما به مشتریان وفادارمان عشق می ورزیم و تمام سعی و تلاش خود را برای رضایت آنان بکار خواهیم بست .

مشتری وفادار کیست؟

مشتریانی که ازیکی از خدمات موسسه آقای بادکنک (مثلا درسال 93)استفاده نموده و سال بعد نیز ازهمان خدمات استفاده کنند.

 

توجه:

1.این نوع تخفیفات فقط به خدمات موسسه آقای بادکنک ( مستر بالن ) تعلق می گیرد و مربوط به فروش یا چاپ بادکنک نیست.
2.تخفیفات درصورتی لحاظ می شود که سفارش مشتری بصورت متوالی باشد.  بدین صورت که اگر درسال 93 اولین سفارش را داشته اند در سال 94 نیز از همان نوع سفارش داشته باشند(تخفیف از سال 94 شروع میشود.)
3 . تخفیفات در اولین مراسم مشتری لحاظ نشده و مراسم دوم (سال بعد) بعنوان اولین مراسم دارای تخفیف محسوب می شود.

انواع خدمات آقای بادکنک ( مستر بالن ):

بادکنک آرائی، گریم کودکان، تزئین میز کندی بار، اجاره میزو صندلی کودک، اجاره میز و رومیزی، اجاره باند و تجهیزات نور و صدا، اجاره استند، عروسک تن پوش، کاریکاتوریست.  

نحوه استفاده از تخفیفات:

این تخفیفات بصورت متوالی و برای هر سال 10% به آن اضافه می شود یعنی اگر مشتری برای سال دوم از خدمات موسسه آقای بادکنک ( مستر بالن ) استفاده نمایند 10%در همان خدمات تخفیف خواهد داشت و به همین ترتیب اگر مشتری مثلا 7 سال از خدمات آقای  بادکنک استفاده کند در سال هفتم  70 % تخفیف به مشتری ارائه میگردد . 
دی ان ان evoq