021-77486455

حضور مهمان دار در جشن ها یا مراسم هایی که بیش از 25 مهمان درآن حضور دارد یک امر مهم است .

مهمان دار با تجربه خود میتواند یک مهمانی را کنترل و یک پذیرایی خوب را به نمایش گذاشته تا مهمانان در طول مدت مهمانی هم از پذیرایی میزبان لذت کافی ببرند و هم میز بان بتواند بدون هیچ نوع دغدغه ای شادی و لذت مهمانان خود را ملاحظه نماید .

برای استفاده از خدمات یک مهمان دار حتما به شرایط ذیل توجه کنید :

وظیفه یک مهمان دار :

چیدن میز و صندلی ، چیدن دستمال و پیش دستی و لوازم پذیرایی ، پذیرایی مهمانان از ابتدا تا انتهای مراسم ، جمع کردن کلیه لوازم پذیرایی در انتهای مراسم ، نظافت پیش دستی و لیوان ها در حین مراسم ، پذیرایی نوشیدنی یا بستنی در حین مراسم و شستشوی ظروف آن
ظروف یکبار مصرف به هیچ عنوان شسته و یا نظافت نمیشوند .
شستشوی و نظافت پیش دستی و لوازم پذایرایی ( قبل از شام یا نهار ) بر عهده مهمان دار است . ولی در صورتی که میزیان نیاز به شستشوی ظروف غذا ( شام یا نهار ) داشته باشد حدود 20% به مبلغ پایه اضافه میشود .

ساعت کار مهمان دار :

ساعت کار مهمان دار بسته به نوع مراسم متفاوت است ولی ساعت کار مهمان دار خانم حداکثر تا ساعت 11:30 شب میباشد و در صورت درخواست میزبان جهت ارائه خدمات در ساعت اضافی حدود 20 % به مبلغ پایه اضافه میشود .

لباس مهمان دار :

مهمان دار در حالت عادی موظف است با لباس تشریفاتی و فرم در مراسم به ارائه خدمات بپردازد. مگر اینکه میزبان نیازی به تغییر پوشش نداشته باشد .
برای هر 25 نفرمهمان یک مهمان دار نیاز است ولی در صورتیکه تعدادی از مهمانان کودک باشند هر 2 کودک یک نفر محاسبه کنید .
در صورتیکه تعداد مهمانان بیش از 100 نفر باشند یک سر مهمان دار نیز باید به تیم مهمانداران اضافه شود .

هزینه مهمان دار خانم یا آقا با سابقه کار و مسلط به امور مهمان داری و پذیرایی با لباس فرم برای 6 ساعت  1/500/000ریال می باشد .

هزینه سر مهمان دار بسته به تجربه و مهارت ایشان از 1/800/000 ریال تا 2/000/000 ریال می باشد
دی ان ان evoq