021-77486455
شما اینجائید > معرفی و فروش بادکنک > ملزومات بادكنك

ملزومات بادکنک آرایی :

 پمپ باد برقی ، پمپ باد تایمر دار ، چسب های فلوت ، نخ های ابریشمی مخصوص ، تلمبه های دستی عادی و تلمبه های دستی مخصوص بادکنک های 160Q ، پایه های شنی ، کپسول گاز هلیوم و ... نیاز است .

ملزومات بادکنک در مصارف خانگی و محدود :

جهت مصرف خانگی ملزومات خاصی وجود ندارد  بیشترین کالای مصرفی در منزل پمپ باد دستی و  نی و گل نی است .

دی ان ان evoq