آقای بادکنک ...Loading

خدمات جانبی مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه شرکت ها یا فروشگاه ها مواردی که خیلی به چشم مدعوین می آید استفاده از آیتم هایی است که افراد آن را کمتر دیده باشند.
دقت نمایید که آیتم های مختلفی برای این امر وجود دارد که بستگی مستقیم به میزان فضای شما و از همه مهمتر به بودجه شما دارد.
در این میان آتش بازی هوایی یا شوتینگ ها باعث جذب افراد شده و دستگاه های کاغذ پاش هیجان زیادی به مراسم می دهند.
حتی اجرای مه یخی یا یخ خشک هم در داخل شرکت یا فروشگاه باعث ایجاد فضای زیبایی برای عکاسی و فیلم برداری از مراسم میشود.
childbirth-supplemental-services

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

آتش بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services-restaurant

فشفشه

تماس برای دریافت قیمت