آقای بادکنک ...Loading

ﺑﺎدﮐﻨﮏ آراﯾﯽ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ و ﺟﺸﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ

یکی از جشن های جدیدی که به تازگی مد شده و خواهان های زیادی در بین مادران باردار پیدا کرده جشن تعیین جنسیت کودک رو فقط پدر می دونه و و پدر با برگزاری یک جشن تعیین جنسیت احساس قشنگی به مادر هدیه می ده و با طراحی یک جشن خاص جنسیت کودک رو توی مراسم به مادر و مهمانان اعلام می کند. در این میان ( با کپی برداری از کشورهای اروپایی) بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت بخاطر اینکه مادر با ترکاندن بادکنک جنسیت کودک خودش رو متوجه میشه مهمترین امر در این جشن است .
بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت فقط با بادکنک های صورتی و آبی کمرنگ انجام میشه حتی میتونید در عکس سونوگرافی کودک رو به بادکنک های هلیومی وصل کنید.
بعد از بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت و مشخص شدن جنسیت نوزاد نوبت به بادکنک آرایی سیسمونی و بازدید سیسمونی است که احساس بسیار قشنگی را در بین خانواده مخصوصا عمو، عمه، خاله و دایی ایجاد می کند.


decoration-balloon-determining

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (1)

تماس برای دریافت قیمت تومان
 decoration-balloon-cyclone

بادکنک آرایی سیسمونی (1)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی سیسمونی

بادکنک آرایی سیسمونی (5)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی سیسمونی

بادکنک آرایی سیسمونی (6)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی سیسمونی

بادکنک آرایی سیسمونی (7)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (2)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (3)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی سیسمونی

بادکنک آرایی سیسمونی (8)

تماس برای دریافت قیمت تومان
decoration-balloon-determining

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (4)

تماس برای دریافت قیمت تومان
decoration-balloon-determining

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (5)

تماس برای دریافت قیمت تومان
decoration-balloon-determining

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (6)

تماس برای دریافت قیمت تومان
decoration-balloon-determining

بادکنک آرایی تعیین جنسیت (7)

تماس برای دریافت قیمت تومان
دی ان ان evoq