آقای بادکنک ...Loading

خدمات جانبی مراسم سفارت

در سفارت خانه ها و جشن های سفرا بستگی به نوع مراسم می توان آیتم های خاصی را که در کشور مطبوع آن سفیر انجام می شود به خدمات جانبی مراسم اضافه نمود.
تعدادی از آیتم هایی که در سایت قرار داده شده شاید با سلایق سفیر همخوانی نداشته باشد این امکان وجود دارد که رابط یا مترجم خدمات خاص در مراسم آن کشور را به شرکت آقای بادکنک توضیح دهد. ما امکان این را داریم که در حد توان خدمات خاص مدنظر سفرا را طراحی و اجرا نماییم. دقت کنید که شاید بعضی از امور در کشوری بسیار ساده و بدیهی به شمار بیاید ولی در کشور دیگر جز موارد خاص و مورد علاقه زیاد افراد باشد.
دراین میان رابط یا مترجم نقش بسیار مهمی برای یکی کردن این خدمات با سلیقه سفیر و امکانات موجود در کشور را ایفا می کند.
additional-services-embassy-ceremonies

زمین ال ای دی

تماس برای دریافت قیمت تومان
childbirth-supplemental-services

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت تومان
secondary-services

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت تومان
secondary-services

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت تومان
additional-services-embassy-ceremonies

پرچم

تماس برای دریافت قیمت تومان