آقای بادکنک ...Loading
اجرای جشن های متولدین ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک ارایی جشن عبادت ( تکلیف )

بیشتر خانواده های مذهبی 9 سالگی دختر خود را که روز بلوغ اوست جشن می گیرند. بادکنک آرایی جشن عبادت بخاطر شرایط ویژه اش باید بسیار خاص و با گل همراه باشد.
بهتر است برای بادکنک آرایی جشن تکلیف از رنگ های سفید – طلایی – سبز کمرنگ – لیمویی روشن و گلبهی و صورتی و بسته به شرایط محیط استفاده کرده و از رنگ های تند استفاده نکنید
در بادکنک آرایی جشن تکلیف از طرح هایی که زوایای تندی دارند استفاده نکنید و از طرح های انحنادار استفاده کنید تا آرامش بیشتری را حس کنین . بادکنک آرایی جشن عبادت تم خاصی ندارد و بیشتر مواقع با طرح های گل انجام میشود ولی بستگی به اینکه محیط اجرا کار چگونه باشد امکان اجرای ستون های بادکنک نیز وجود دارد.


decoration-balloon-for-worship

بادکنک آرایی جشن عبادت (1)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (2)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (3)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (4)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (5)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (6)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (7)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (8)

تماس برای دریافت قیمت تومان
بادکنک آرایی جشن عبادت

بادکنک آرایی جشن عبادت (9)

تماس برای دریافت قیمت تومان
decoration-balloon-for-worship

بادکنک آرایی جشن عبادت (10)

تماس برای دریافت قیمت تومان
decoration-balloon-for-worship

بادکنک آرایی جشن عبادت (11)

تماس برای دریافت قیمت تومان