آقای بادکنک ...Loading

تزئینات مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه شرکت یا فروشگاه ها تزیینات نقش مهمی در جذب افراد دارد.
برای افتتاحیه ها چون قرار است این کار در زمانی محدود انجام شود از تزیینات و دکورهای ماندگار و گران استفاده نمی کنند.
در مراسم افتتاحیه فروشگاه ها یا شرکت ها دقت کنید که در صورتی که مراسم شما در فضای باز انجام میشود ماندگاری بادکنک کم بوده و بهتر است از گل طبیعی یا سازه های بادی و یا ریسه های پرچم برای تزیینات استفاده کنید.
ولی می توان گفت بهترین المان برای افتتاحیه شرکت ها و فروشگاه هایی که در فضای بسته و یا در سایه قرار دارند بادکنک و بادکنک آرایی است.
بادکنک و بادکنک آرایی مقدار زیادی در پر نمودن محیط و فضای مراسم موثر است.