آقای بادکنک ...Loading

بادکنک اعداد (چینی)

از بادکنک های اعداد چینی در مراسم های مختلفی میتوانید استفاده کنید . فقط دقد کنید که بادکنک های فویلی اعداد چینی بیشتر مواقع با گاز هلیوم خالص در هوا معلق و شناور نمیشوند . برای رفع این مشکل باید یا بادکنک های اعداد چینی را با هوا بادکنید و سپس آنرا یا با چسب به محل مورد نظر بچسبانید و یا با اینکه با نخ آنرا از سقف آویزان کنید .
اگر بخواهید این بادکنک ها معلق شوند باید از گاز های هلیوم ناخالص استفاده کنید . این گاز ها از مخلوط هلیوم و هیدروژن تشکیل شده اند و خطر اشتعال زایی دارند . بیشتر مواقع در کپسول هایی که به نام گاز بادکنک معروفند این نوع گاز ها وجود دارد
بادکنک های چینی اعداد هیچ نوع تضمینی ندارند . و در رنگ های طلایی و نقره ای ارائه میشوند .

foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 6 طلایی

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 9 طلایی

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 5 طلایی

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 1 نقره ایی

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 2 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 3 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 5 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 6 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 9 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 7 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 0 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 4 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 8 نقره ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 0 طلایی

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 1 طلایی

تماس برای دریافت قیمت تومان
foil-balloons-chinese-numbers

عدد چینی 2 طلایی

تماس برای دریافت قیمت تومان

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها