آقای بادکنک ...Loading

بادکنک لاتکس اشکال

بادکنک ماری یا سوسیسی
این بادکنک ها جهت ساخت اشکال مختلف استفاده میشوند این بادکنک ها به بادکنک های ماری یا سوسیسی معروفند و بصورت دکوری ، متالیک و کریستال وجود دارند.
دونات
این بادکنک بصورت یک دایره توخالی بوده ( مانند تیوپ لاستیک ماشین ) و در بادکنک آرایی های مختلف قابل استفاده می باشند. . این بادکنک ها بصورت کریستال و دکوری قابل ارائه هستند. . این بادکنک ها بصورت کریستال و دکوری قابل ارائه هستند.
بلاسم
این بادکنک بصورت گل بوده و داخل آن توخالی است. این بادکنک ها در بادکنک آرایی های مختلف قابل استفاده بوده و بصورت کریستال و دکوری قابل ارائه هستند. بلاسم در لغت به معنی شکوفه است.
بادکنک های قلب
این بادکنک ها به شکل قلب می باشند و بدلیل نوع تولید آن امکان ترکیدن آنها هنگام باد شدن بیشتر است لذا هنگام باد کردن این بادکنک ها به آرامی آنها را باد کنید.
latex-balloon-white-heart

بادکنک لاتکس قلب سفید

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-red-heart

بادکنک لاتکس قلب قرمز

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-bug

دونات

100,000 تومان
latex-balloon-bug

بلاسم

100,000 تومان