آقای بادکنک ...Loading

بادکنک لاتکس دم دار – لینک

در انتهای بادکنک های دم دار زائده ای وجود دارد که امکان گره زدن آنرا به بادکنک بعدی ایجاد میکند . به بادکنک های دم دار بادکنک های لینک هم گفته میشود .بادکنک های لینک فقط برای افراد حرفه ای قابل استفاده استبا بادکنک های دم دار میتوان انواع دیوار های بادکنکی و انواع ریسه های زیبا و سقف های زیبا ایجاد کرد.
بادکنک های دم دار شرکت آقای بادکنک محصول کشور های تایلند و آمریکا هستند

latex-balloon-links

بادکنک دم دارسفید

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارآبی پررنگ

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارقهوه ای

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارقرمز

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دار زرد

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارمشکی

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارسبز کمرنگ

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دار نارنجی

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارصورتی

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارآبی کمرنگ

تماس برای دریافت قیمت تومان
latex-balloon-links

بادکنک دم دارسبز پررنگ

تماس برای دریافت قیمت تومان