آقای بادکنک ...Loading
اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

سبد گل طبیعی با بادکنک

می دانید که بهترین هدیه ای که میتوانید احساسات شما را به مخاطب شما انتقال دهد گل طبیعی است. اگر میخواهید نوعی جدیدتر از سبد گل را هدیه دهید میتوانید از المان های دیگری مانند بادکنک فویلی و یا ریسه های LED استفاده کنید. سبدهای گل طبیعی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: سبد گل طبیعی با گل های متفاوت  ( نسبت به فصل ) و دوم سبد گل رز. به دلیل تنوع در انواع سبدهای مختلف  ، شکل سبدهای گل بسیار متنوع و مختلف خواهد بود. بهرحال میتوانیم با ارائه سبدهای گل خاطره ای ماندگار را برای شما رقم بزنیم. پس از مشخص شدن سبد گل میتوانید نوع بادکنک فویلی یا LED و یا هر نوع دیگر را به آن اضافه کنید.المان های فانتزی دیگری نیز مانند تاپرهای هپی یا تاپر های I Love you یا تاپرهای اسم نیز جز سایر مواردی است که میتوانید به سبد خود اضافه کنید.


natural-flower-basket-balloons

سبد گل طبیعی با بادکنک (1)

تماس برای دریافت قیمت
natural-flower-basket-balloons

سبد گل طبیعی با بادکنک (2)

تماس برای دریافت قیمت
natural-flower-basket-balloons

سبد گل طبیعی با بادکنک (3)

تماس برای دریافت قیمت
natural-flower-basket-balloons

سبد گل طبیعی با بادکنک (4)

تماس برای دریافت قیمت
natural-flower-basket-balloons

سبد گل طبیعی با بادکنک (5)

تماس برای دریافت قیمت
natural-flower-basket-balloons

سبد گل طبیعی با بادکنک (6)

تماس برای دریافت قیمت