آقای بادکنک ...Loading

میز کندی بار مراسم نوزاد

تهیه و تدارک میز کندی برای مراسم نوزاد با مراسم تعیین جنسیت متفاوت است .اگر میخواهید میز کندی بار خود را خودتان آماده کنید از قسمت کرایه ظروف کندی بار لوازم خود را کرایه کنید . در این قسمت نیز میتوانید جزء به جزء موارد دیگری را که روی میز کندی بار نیاز دارید انتخاب کنید . دقت کنید که بعضی از عکس ها شاید شامل موارد مختلفی باشند ولی کالای مورد نظر همان موردی است که در پایین تصویر آمده است و شامل موارد دیگر نمیشود . رنگ  میز کندی بار مراسم تعیین جنسیت برنگ آبی و صورتی است و رنگ  میز کندی بار مراسم سیسمونی یا مراسمات دیگر نوزاد برنگ لوازم سیسمونی و رنگ های دیگر استفاده شده خواهد بود . البته باز هم سلیقه شماست که رنگ لوازم تم مراسم  را تعیین میکند.
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (1)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (2)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (3)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (4)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (8)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (7)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (6)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (5)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (9)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (10)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (11)

تماس برای دریافت قیمت تومان
kennedy times newborn

کندی بار مراسم نوزاد (12)

تماس برای دریافت قیمت تومان