آقای بادکنک ...Loading

میز کندی بار مراسم جوانان

در مراسم تولد جوانان میز کندی بار بیشتر با استند و کیک و گل تزئین میشود . ما برای هر نوع سلیقه شما امکان طراحی و اجرای میز کندی مراسم شما را داریم . البته فضای اجرای کار بسیار در این کار مهم است .
امکان تلفیق انواع لوازم و میز در روی میز کندی بار مراسم شما نیز وجود دارد . بدین معنا که امکان دارد از نمونه کاری که اجرا شده است میز و از نمونه کار دیگر طرح کیک آنرا دوست داشته باشید ....
لوازمات میز کندی بار نیز بسته به نوع مهمانان و کوضوع مراسم متفاوت است .
فقط دقت داشته باشید که میز ها در تعداد محدودیت دارند . بهمین علت قبل از اینکه یک میز را سفارش دهید حتما با شرکت اقای بادکنک تماس بگیرید.
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (1)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (2)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (3)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (4)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (5)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (6)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (7)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (8)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (9)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (10)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (11)

تماس برای دریافت قیمت تومان
candy-bar-young-ceremony

کندی بار مراسم بزرگسال (12)

تماس برای دریافت قیمت تومان