آقای بادکنک ...Loading
اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک گازی چراغ دار

Led های کوچکی وجود دارند که به بادکنک وصل میشوند و حدود 8 ساعت نور دارند. این Led ها را هم میتوان به پایین روبان بادکنک وصل نمود و هم میتوان داخل بادکنک قرار داد.
دقت داشته باشد که اگر Led را بیرون از بادکنک قرار دهید این امکان را خواهسد داشت که داخل بادکنک را چسب مخصوص بادکنک ریخته و بتوانید پس از 7 ساعت نیز از یادکنک خود لذت ببرید. ولی اگر Led را درون بادکنک قرار دهید امکان چسب زدن بادکنک وجود ندارد و حداکثر بادکنک شما 7 ساعت معلق خواهد ماند.
helium-balloon-light-bulb

بادکنک چراغ دار (1)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (2)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (3)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (4)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (5)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (6)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (7)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک گازی چراغدار

بادکنک چراغ دار (8)

تماس برای دریافت قیمت