آقای بادکنک ...Loading
اجرای جشن های متولدین ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

هدیه عذر خواهی

اگر کسی رو از خودتون رنجوندین درنگ نکنین هیچ چی مثل عذرخواهی خیال آدم رو راحت نمی کنه، سریع باشین و نذارین کدورت طولانی بشه با یک هدیه که مبلغش مهم نیست کار رو شروع کنین و احساس رضایت و شادی رو توی دلتون تجربه کنین.
هدیه عذرخواهی هرچی میتونه باشه و فقط باید یادتون باشه باید طوری هدیه عذرخواهی رو بدین که طرف مقابلتون فکرش رو نکنه . اینطوری در یک لحظه همه چی تموم میشه و احساس شادی و رضایت بین هردوتون دوباره شکل می گیره.
اگه فردی که میخواین ازش عذرخواهی کنین خیلی خاصه، فرم مشخصات هدیه رو نگاه کنین تا بهتر بتونیم راهنماییتون کنیم.