آقای بادکنک ...Loading

تزئینات مراسم هاي ملی و اعیاد

در مناسبت های ملی و اعیاد بیشتر تزیینات مراسم شامل ریسه های پرچم، بادکنک آرایی، گل مصنوعی و طبیعی، انواع بنر و حریر با رنگ های مخصوص مراسم است، البته تزیینات بستگی مستقیم به فضا و بودجه شما دارد.
در بعضی از فضاها امکان بادکنک آرایی بخاطر حجم زیاد بادکنک وجود ندارد و گل آرایی بسیار زیباتر خواهد بود.
اگر نمیدانید که از چه المان هایی برای مراسم استفاده کنید چند عکس از فضای مراسم ارسال کنید ما بهترین ها را نسبت به بودجه و فضای شما پیشنهاد خواهیم داد.
اگر نیاز به دکور سازی دارید و میخواهید یک فضای خاص ایجاد کنید حتما محل شما نیاز به بازدید خواهد داشت. چون متریال هایی مثل اسپیس و ورق نئوپان و فوم ابعاد و شرایط خود را دارند و باید حتما کاملا کارشناسی شود.

national-ceremonial-decorations

تزئینات اعیاد (1)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

تزئینات اعیاد (2)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

بادکنک آرایی مراسم ملی (1)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

بادکنک آرایی مراسم ملی (2)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

بادکنک آرایی مراسم ملی (3)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

بادکنک آرایی مراسم ملی (4)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

بادکنک آرایی مراسم ملی (5)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

بادکنک آرایی مراسم ملی (6)

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

حریر آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

گل آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
national-ceremonial-decorations

نور آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت