تماس با ما

تلفن

02177486455 - 02177486456
بخش تشریفات و اجرای مراسم:94 62 234 0912
بخش کرایه لوازم و تجهیزات مراسم: 973 96 87 0919

نشانی

آدرس: تهــران، انتهــای خیابــان پیـروزی، رو به روی خیابــان پنجم نیروی هوایی، مجتمع نسیم، طبقه پنجم، واحد 28

قرار ملاقات در شرکت فقط با هماهنگی قبلی

ما خوشحالیم که از شما می شنویم.