تخفیفات آقای بادکنک ( مستر بالن ) به چندین شکل به مشتریان گرامی ارائه میشود

چند نوع تخفیف باهم لحاظ نمیشود و فقط از یک نوع تخفیف میتوانید استفاده نمایید .


تخفیفات نسبت به خرید بادكنك – همکاران

درصد تخفیف مبلغ خرید در طی ماه به ریال
7 % 000/000/ 15- 000/000/ 25
10 % 000/000/ 25- 000/000/ 35
13 % 35/000/000 - 50/000/000

مبالغ تخفیف در انتهای ماه جمع شده و یکباره محاسبه میشود . ( غیر از چاپ بادکنک )

 

 

تخفيفات چاپ بادكنك تبليغاتي ( جهت كانون هاي تبليغاتي )

درصد تخفيف تعداد فاكتور در ماه
5 % فاكتور اول
10 % فاكتور دوم تا هفتم
15 % فاكتور هشتم تا پانزدهم

تخفیفات فصلی ( فقط جهت بادکنک آرائی و خدمات مجالس )

درصد تخفیف فصل
5 % فصل بهار - از اول فروردین تا بیست و پنجم فروردین
6 % فصل تابستان از 27 اردیبهشت تا 27 خرداد ( ماه رمضان )
7 % فصل پاییز از 20 شهریور  تا 30 شهریور( دهه اول ماه محرم )
8 % فصل زمستان از 10 اسفند تا 25 اسفند