موزیک و سرگرمی مراسم نوزاد

بستگی به اینکه مراسم ولیمه نوزاد با چه شرایطی و با چه سطحی از تشریفات برگزار شود میتوانید از Dj یا موارد مختلفی سرگرمی مهمانان و شادی مراسم استفاده کنید .
مراسم ولیمه نوزاد بیشتر در 2 یا 3 ماهگی تولد انجام می گیرد .
لطفا برای آگاهی از نحوه سفارش و شرایط آن اینجا کلیک کنید.
موزیک مراسم نوزاد

موزیک مراسم نوزاد

تماس برای دریافت قیمت
موزیک و سرگرمی نوزاد

موزیک و سرگرمی نوزاد

تماس برای دریافت قیمت