اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

گیفت و هدایاي مراسم نوزاد

در جشنهای سیسمونی یا تعیین جنسیت والدین هدایایی به رسم یاد بود به مهمانان تقدیم میکنند . دقت کنید که این هدایا بیشتر جنبه ماندگاری خاطره  این روز خاص را بیان می کند و جنبه مادی آن خیلی مهم نیست . در اینجا تعدادی از انواع گیفت هایی که در مراسم نوزاد ارائه میشوند را می بینید . ولی توجه داشته باشید که گیفت و یادبود به سلقیه و بودجه شما و تعداد مهمانان و شرایط سنی آنان ارتباط مستقیم دارد . اگر در بین گیفت های ارائه شده موردی را باب سلیقه تان نمی بینید با تماس با شرکت آقای بادکنک میتوانید گیفت مورد علاقه تان را توضیح دهید و ما آنرا برای شما تهیه و تولید کنیم .

گیفت نوزاد پسر (1)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (2)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (3)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (4)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (5)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد دختر (1)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (6)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد دختر (2)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (7)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد دختر (3)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد دختر (4)

تماس برای دریافت قیمت

گیفت نوزاد پسر (5)

تماس برای دریافت قیمت