غذا و پذیرایی مراسم کودك

پیتزا

پیتزا

تماس برای دریافت قیمت
مرغ سوخاری

مرغ سوخاری

تماس برای دریافت قیمت
جوجه کباب

جوجه کباب

تماس برای دریافت قیمت
کباب

کباب

تماس برای دریافت قیمت
دلمه برگ مو

دلمه برگ مو

تماس برای دریافت قیمت
دلمه فلفل

دلمه فلفل

تماس برای دریافت قیمت
کشک بادمجان

کشک بادمجان

تماس برای دریافت قیمت
بیف استراگانوف

بیف استراگانوف

تماس برای دریافت قیمت
ته چین

ته چین

تماس برای دریافت قیمت
شیرین پلو

شیرین پلو

تماس برای دریافت قیمت
خورشت فسنجان

خورشت فسنجان

تماس برای دریافت قیمت
باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت

تماس برای دریافت قیمت
زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

تماس برای دریافت قیمت

تماس برای دریافت قیمت

تماس برای دریافت قیمت
سمبوسه

سمبوسه

تماس برای دریافت قیمت