اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

عکاسی و فیلم برداري جشن عقد و عروسی

از کل یک مراسم عقد یا عروسی با مقدار زیادی هزینه و کار اجرایی فقط عکس و فیلم آن است که سالها نزد بازیگران نقش اول این فیلم عاشقانه می ماند .
وگرنه بهترین میز شام یا بهترین باغ و .... پس از مدتی از اذهان پاک میشوند .
عکاسی و فیلم برداری مراسم عقد و عروسی بسیار مهم است بهمین خاطر لازم دانستیم که چند نکنه بسیار مهم را برایتان یادآوری کنیم .
حتما نمونه کارعکس و فیلم را به دقت ببینید .
با شرکت های معتبر و دارای مکان ثابت کار کنید .
قبل از مراسم حتما با عکاس فیلم بردار خود در مورد علاقه مندی هایتان صحبت کنید .
فانتزی هایتان را برای عکاس و فیلم بردار تو ضیح دهید .
دقیقا خروجی کار را در پیش فاکتور مشخص کنید.
تاریخ دقیق تحویل فیلم و عکس را در پیش فاکتور مشخص کنید و .....
شرکت آقای بادکنک با تیم های متفاوت عکاسی و فیلم برداری میتواند خاطره زیبای مراسم شما را ماندگار کند.

عکاسی عروسی (1)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (2)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (3)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (4)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (5)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (6)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (7)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (8)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (9)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (10)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (11)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (12)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی عروسی (13)

تماس برای دریافت قیمت