اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

از کل یک مراسم عقد یا عروسی با مقدار زیادی هزینه و کار اجرایی فقط عکس و فیلم آن است که سالها نزد بازیگران نقش اول این فیلم عاشقانه می ماند .
وگرنه بهترین میز شام یا بهترین باغ و .... پس از مدتی از اذهان پاک میشوند .
عکاسی و فیلم برداری مراسم عقد و عروسی بسیار مهم است بهمین خاطر لازم دانستیم که چند نکنه بسیار مهم را برایتان یادآوری کنیم .
حتما نمونه کارعکس و فیلم را به دقت ببینید .
با شرکت های معتبر و دارای مکان ثابت کار کنید .
قبل از مراسم حتما با عکاس فیلم بردار خود در مورد علاقه مندی هایتان صحبت کنید .
فانتزی هایتان را برای عکاس و فیلم بردار تو ضیح دهید .
دقیقا خروجی کار را در پیش فاکتور مشخص کنید.
تاریخ دقیق تحویل فیلم و عکس را در پیش فاکتور مشخص کنید و .....
شرکت آقای بادکنک با تیم های متفاوت عکاسی و فیلم برداری میتواند خاطره زیبای مراسم شما را ماندگار کند.

wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (1)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (2)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (3)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (4)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (5)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (6)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (7)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (8)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (9)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (10)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (11)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (12)

تماس برای دریافت قیمت
wedding-photography-filming

عکاسی عروسی (13)

تماس برای دریافت قیمت