در مراسم های مهد کودک ها و مدارس آیتم هایی را می توانید به مراسم اضافه کنید تا زیبایی و جذابیت مراسم دو چندان شود.
در مهد کودک ها و مدارس مراسم ها و جنش هایی از قبیل جشن الفبا، جشن شکوفه ها، جشن فارغ التحصیلی، جشن یلدا، جشن نوروز، جشن آغاز سال برگزار می شود.
خدمات جانبی اصولا آیتم هایی هستند که شاید در ابتدا هزینه ای اضافی را ایجاد کنند ولی بخاطر اینکه این آیتم ها کمتر در مراسم ها دیده می شوند بیشتر مورد توجه کودکان و والدین قرار می گیرند.
بعضی از آیتم های خدمات جانبی در فضای باز و بعضی در فضای بسته هم امکان اجرا دارند. آیتم های خدمات جانبی بسیار متنوع هستند و امکان دارد در سایت وجود نداشته باشد به همین دلیل طراحی و اجری آیتم های جانبی بسته به فضا، بودجه و شرایط مهد کودک و مدرسه تعریف می شود.
شاید آیتمی در مهد کودک بسیار خوب و جذاب باشد ولی در مدرسه اصلا جذابیتی برای کودکان یا والدین نداشته باشد.
بازی منچ

بازی منچ

تماس برای دریافت قیمت
بازی شطرنج

بازی شطرنج

تماس برای دریافت قیمت
چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

تماس برای دریافت قیمت
حباب ساز

حباب ساز

تماس برای دریافت قیمت
دستگاه بستنی ساز

دستگاه بستنی ساز

تماس برای دریافت قیمت
دستگاه پاپ کرن

دستگاه پاپ کرن

تماس برای دریافت قیمت
آبشار شکلات

آبشار شکلات

تماس برای دریافت قیمت
وسایل بازی (1)

وسایل بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت
وسایل بازی (2)

وسایل بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت