اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

خدمات جانبی مراسم شرکت ها و برند ها

در مراسم های شرکت ها و یا برندها مواردی به چشم کارکنان شرکت یا مدعویین بسیار خوشایند است که باعث خاص تر شدن مراسم شده باشد و  افراد آنرا کمتر دیده باشند.
آیتم های خدمات جانبی ازتباط مستقیم به فضای شرکت و سازمان شما دارد استفاده از آیتم های سرگرمی و شادی کارکنان یا استفاده از مه یخی در هنگام سخنرانی و رویدادهای مراسم بسیار خاص و ویژه است.
خدمات جانبی در مراسم حتی می تواند سرو فینگرفود گرم و یا حتی ارائه پاپ کرن گرم باشد ولی مهمترین علت استفاده از آیتم های جانبی منحصر به فرد بودن آیتم متناسب با شرایط شرکت و برند است.
شاید قرعه کشی به روش های جدید و با ادوات و لوازم های جدید نیز شاد و حس خاص را به همکاران و مدعوین شما القا کند.

آتش بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت