اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

خدمات جانبی مراسم شرکت ها و برند ها

در مراسم های شرکت ها و یا برندها مواردی به چشم کارکنان شرکت یا مدعویین بسیار خوشایند است که باعث خاص تر شدن مراسم شده باشد و  افراد آنرا کمتر دیده باشند.
آیتم های خدمات جانبی ازتباط مستقیم به فضای شرکت و سازمان شما دارد استفاده از آیتم های سرگرمی و شادی کارکنان یا استفاده از مه یخی در هنگام سخنرانی و رویدادهای مراسم بسیار خاص و ویژه است.
خدمات جانبی در مراسم حتی می تواند سرو فینگرفود گرم و یا حتی ارائه پاپ کرن گرم باشد ولی مهمترین علت استفاده از آیتم های جانبی منحصر به فرد بودن آیتم متناسب با شرایط شرکت و برند است.
شاید قرعه کشی به روش های جدید و با ادوات و لوازم های جدید نیز شاد و حس خاص را به همکاران و مدعوین شما القا کند.
secondary-services

آتش بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services-corporate-events

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت