اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

موزیک مراسم شرکت ها و برند ها

در مراسم های شرکتی و برندها برای جذابیت و شادتر شدن مراسم از خدمات گروه موسیقی یا دی جی ها باید استفاده کرد.
گروه های هنری نیز به چندین شکل به ارایه خدمات می پردازند. گروه موسیقی سنتی – گروه موسیقی کلاسیک – دی جی – شومن – کیبورد صحنه – خواننده و... .
بدیهی است نوع مراسم شرکت و سیاست مدیران برای اجرای مراسم نوع موزیک و گروه موسیقی را تعیین می کند. به خاطر داشته باشید که استفاده از گروه های هنری یا گروه های موسیقی که شهرت بیشتری دارند ، هزینه های بسیار بیشتری دارد و فقط در صورتی توجیه دارد که مراسم شما بزرگ بوده و در محلی در خور گروه های مشهور باشد چرا که گروه های هنری و موسیقی فقط استیج های خوب را برای اجرای کار قبول می کنند.
برای استفاده از موسیقی زنده در مراسم های عمومی که برآورد شما حضور بیش از 50 نفر مهمان می باشد حتما باید از اداره اماکن مجوز در یافت کنید

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت