خدمات جانبی مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه شرکت ها یا فروشگاه ها مواردی که خیلی به چشم مدعوین می آید استفاده از آیتم هایی است که افراد آن را کمتر دیده باشند.
دقت نمایید که آیتم های مختلفی برای این امر وجود دارد که بستگی مستقیم به میزان فضای شما و از همه مهمتر به بودجه شما دارد.
در این میان آتش بازی هوایی یا شوتینگ ها باعث جذب افراد شده و دستگاه های کاغذ پاش هیجان زیادی به مراسم می دهند.
حتی اجرای مه یخی یا یخ خشک هم در داخل شرکت یا فروشگاه باعث ایجاد فضای زیبایی برای عکاسی و فیلم برداری از مراسم میشود.
دستگاه کاغذ پاش

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت
آتش بازی (1)

آتش بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت
مه یخی

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت
آتش بازی (2)

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت
فشفشه

فشفشه

تماس برای دریافت قیمت