اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

خدمات جانبی مراسم افتتاحیه

در افتتاحیه شرکت ها یا فروشگاه ها مواردی که خیلی به چشم مدعوین می آید استفاده از آیتم هایی است که افراد آن را کمتر دیده باشند.
دقت نمایید که آیتم های مختلفی برای این امر وجود دارد که بستگی مستقیم به میزان فضای شما و از همه مهمتر به بودجه شما دارد.
در این میان آتش بازی هوایی یا شوتینگ ها باعث جذب افراد شده و دستگاه های کاغذ پاش هیجان زیادی به مراسم می دهند.
حتی اجرای مه یخی یا یخ خشک هم در داخل شرکت یا فروشگاه باعث ایجاد فضای زیبایی برای عکاسی و فیلم برداری از مراسم میشود.
childbirth-supplemental-services

دستگاه کاغذ پاش

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

آتش بازی (1)

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

مه یخی

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services

آتش بازی (2)

تماس برای دریافت قیمت
secondary-services-restaurant

فشفشه

تماس برای دریافت قیمت