اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

موزیک و سرگرمی مراسم هاي ملی و اعیاد

در مناسبت های ملی و اعیاد به دو شکل از سیستم موزیک و سرگرمی استفاده میشود. اول اینکه گروه موزیک اجرای خود را روی استیج انجام می دهد و دوم اینکه در قسمت های مختلف مراسم باندهایی قرار می گیرد و موزیک بصورت پلی بک پخش میشود.
گروه های سرگرمی نیز مانند گروه موزیک به دو شکل خدمات انجام می دهند اول اینکه گروه هایی مانند شعبده بازی، شومن، گروه تواشیح و ... روی سن به اجرا می پردازند و دوم اینکه گروه های سرگرمی در بین افراد به خدمات می پردازند مثل عروسک تن پوش، کاریکاتوریست، سیلورمن، خاله قصه گو، مربی کودک و ... .
مبلغ کلیه امور مذکور بسته به نوع انتخاب شما و اجرای اجراکنندگان متفاوت است.

national-rituals-music

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت
national-rituals-music

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت
national-rituals-music

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت
music-at-restaurant

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت
music-at-restaurant

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

سیلورمن

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

شعبده بازی

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

شومن

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

گروه سرود و تواشیح

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

گروه نوازنده

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

گلدمن

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

مجری کودک

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

مجری مراسم

تماس برای دریافت قیمت
fun-national-rituals

مربی کودک

تماس برای دریافت قیمت