اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

موزیک و سرگرمی مراسم هاي ملی و اعیاد

در مناسبت های ملی و اعیاد به دو شکل از سیستم موزیک و سرگرمی استفاده میشود. اول اینکه گروه موزیک اجرای خود را روی استیج انجام می دهد و دوم اینکه در قسمت های مختلف مراسم باندهایی قرار می گیرد و موزیک بصورت پلی بک پخش میشود.
گروه های سرگرمی نیز مانند گروه موزیک به دو شکل خدمات انجام می دهند اول اینکه گروه هایی مانند شعبده بازی، شومن، گروه تواشیح و ... روی سن به اجرا می پردازند و دوم اینکه گروه های سرگرمی در بین افراد به خدمات می پردازند مثل عروسک تن پوش، کاریکاتوریست، سیلورمن، خاله قصه گو، مربی کودک و ... .
مبلغ کلیه امور مذکور بسته به نوع انتخاب شما و اجرای اجراکنندگان متفاوت است.

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

سیلورمن

تماس برای دریافت قیمت

شعبده بازی

تماس برای دریافت قیمت

شومن

تماس برای دریافت قیمت

گروه سرود و تواشیح

تماس برای دریافت قیمت

گروه نوازنده

تماس برای دریافت قیمت

گلدمن

تماس برای دریافت قیمت

مجری کودک

تماس برای دریافت قیمت

مجری مراسم

تماس برای دریافت قیمت

مربی کودک

تماس برای دریافت قیمت