اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

در مناسبت های ملی و اعیاد ملی عموما عکاسی و فیلم برداری بیشتر بصورت خبری انجام میشود تا در  آلبوم ها و فیلم ها  امور انجام شده خاطره ای ماندگار شوند.
در روزهایی که ازدحام زیاد است برای عکاسی و فیلم برداری بهتر است برای زیبایی بیشتر از کرین یا هلی شات استفاده کنید.
در مناسبت های ملی و اعیاد نیز حضور یک خبرنگار و فیلم برداری توسط گروه فیلم برداری بسیار جالب و خاص خواهد بود.
در مناسبت های ملی و اعیاد عکس های رئال که افراد بدون اینکه بدانند از آنها عکس گرفته شده بسیار عکس های جالب و خاطره انگیری است.
بهتر است برای اموری که عکاسی و فیلم بردار باید در روز مراسم انجام دهند یک برنامه مشخص و مدون طراحی کرده باشید تا نتیجه بهتری بگیرید.

photography-national-events

عکاسی مراسم ملی (1)

تماس برای دریافت قیمت
photography-national-events

عکاسی مراسم ملی (2)

تماس برای دریافت قیمت
photography-national-events

عکاسی مراسم ملی (3)

تماس برای دریافت قیمت
photography-national-events

عکاسی مراسم ملی (4)

تماس برای دریافت قیمت
photography-national-events

کرین

تماس برای دریافت قیمت
concerts-for-national-rituals

هلی شات

تماس برای دریافت قیمت