اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

عکاسی و فیلم برداري مراسم هاي ملی

در مناسبت های ملی و اعیاد ملی عموما عکاسی و فیلم برداری بیشتر بصورت خبری انجام میشود تا در  آلبوم ها و فیلم ها  امور انجام شده خاطره ای ماندگار شوند.
در روزهایی که ازدحام زیاد است برای عکاسی و فیلم برداری بهتر است برای زیبایی بیشتر از کرین یا هلی شات استفاده کنید.
در مناسبت های ملی و اعیاد نیز حضور یک خبرنگار و فیلم برداری توسط گروه فیلم برداری بسیار جالب و خاص خواهد بود.
در مناسبت های ملی و اعیاد عکس های رئال که افراد بدون اینکه بدانند از آنها عکس گرفته شده بسیار عکس های جالب و خاطره انگیری است.
بهتر است برای اموری که عکاسی و فیلم بردار باید در روز مراسم انجام دهند یک برنامه مشخص و مدون طراحی کرده باشید تا نتیجه بهتری بگیرید.

عکاسی مراسم ملی (1)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی مراسم ملی (2)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی مراسم ملی (3)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی مراسم ملی (4)

تماس برای دریافت قیمت

کرین

تماس برای دریافت قیمت

هلی شات

تماس برای دریافت قیمت