ﺑﺎدﮐﻨﮏ آراﯾﯽ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ و ﺟﺸﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ

یکی از جشن های جدیدی که به تازگی مد شده و خواهان های زیادی در بین مادران باردار پیدا کرده جشن تعیین جنسیت کودک رو فقط پدر می دونه و و پدر با برگزاری یک جشن تعیین جنسیت احساس قشنگی به مادر هدیه می ده و با طراحی یک جشن خاص جنسیت کودک رو توی مراسم به مادر و مهمانان اعلام می کند. در این میان ( با کپی برداری از کشورهای اروپایی) بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت بخاطر اینکه مادر با ترکاندن بادکنک جنسیت کودک خودش رو متوجه میشه مهمترین امر در این جشن است .
بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت فقط با بادکنک های صورتی و آبی کمرنگ انجام میشه حتی میتونید در عکس سونوگرافی کودک رو به بادکنک های هلیومی وصل کنید.
بعد از بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت و مشخص شدن جنسیت نوزاد نوبت به بادکنک آرایی سیسمونی و بازدید سیسمونی است که احساس بسیار قشنگی را در بین خانواده مخصوصا عمو، عمه، خاله و دایی ایجاد می کند.

آرک

بادکنک آرایی نوزاد دختر (1)

تماس برای دریافت قیمت
آرک

بادکنک آرایی نوزاد پسر (1)

تماس برای دریافت قیمت
baby-decorations

بادکنک آرایی نوزاد پسر (5)

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

آرک منظم با بادکنک خالدار

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

آرک نامنظم

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

دیوار بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه بادکنک مستطیل

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه مستطیل دو رنگ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم با بادکنک خالدار

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم با فریم قلب

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم تا جلوی میز

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم و ابر بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم ودسته گل بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

علامت سوال بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-determining-baby

ریسه نامنظم و بوبو بالن

تماس برای دریافت قیمت