ﺑﺎدﮐﻨﮏ آراﯾﯽ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ و ﺟﺸﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ

یکی از جشن های جدیدی که به تازگی مد شده و خواهان های زیادی در بین مادران باردار پیدا کرده جشن تعیین جنسیت کودک رو فقط پدر می دونه و و پدر با برگزاری یک جشن تعیین جنسیت احساس قشنگی به مادر هدیه می ده و با طراحی یک جشن خاص جنسیت کودک رو توی مراسم به مادر و مهمانان اعلام می کند. در این میان ( با کپی برداری از کشورهای اروپایی) بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت بخاطر اینکه مادر با ترکاندن بادکنک جنسیت کودک خودش رو متوجه میشه مهمترین امر در این جشن است .
بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت فقط با بادکنک های صورتی و آبی کمرنگ انجام میشه حتی میتونید در عکس سونوگرافی کودک رو به بادکنک های هلیومی وصل کنید.
بعد از بادکنک آرایی جشن تعیین جنسیت و مشخص شدن جنسیت نوزاد نوبت به بادکنک آرایی سیسمونی و بازدید سیسمونی است که احساس بسیار قشنگی را در بین خانواده مخصوصا عمو، عمه، خاله و دایی ایجاد می کند.

بادکنک آرایی نوزاد دختر (1)

بادکنک آرایی نوزاد دختر (1)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک آرایی نوزاد پسر (1)

بادکنک آرایی نوزاد پسر (1)

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک آرایی نوزاد پسر (5)

بادکنک آرایی نوزاد پسر (5)

تماس برای دریافت قیمت
آرک منظم با بادکنک خالدار

آرک منظم با بادکنک خالدار

تماس برای دریافت قیمت
آرک نامنظم

آرک نامنظم

تماس برای دریافت قیمت
دیوار بادکنکی

دیوار بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
ریسه بادکنک مستطیل

ریسه بادکنک مستطیل

تماس برای دریافت قیمت
ریسه مستطیل دو رنگ

ریسه مستطیل دو رنگ

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم با بادکنک خالدار

ریسه نامنظم با بادکنک خالدار

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم با فریم قلب

ریسه نامنظم با فریم قلب

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم تا جلوی میز

ریسه نامنظم تا جلوی میز

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم و ابر بادکنکی

ریسه نامنظم و ابر بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم ودسته گل بادکنکی

ریسه نامنظم ودسته گل بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم

ریسه نامنظم

تماس برای دریافت قیمت
علامت سوال بادکنکی

علامت سوال بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
ریسه نامنظم و بوبو بالن

ریسه نامنظم و بوبو بالن

تماس برای دریافت قیمت