اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

عکاسی و فیلم برداري مراسم سفارت

عکاسی و فیلم برداری مراسم سفارت خانه ها بسیار امنیتی و ویژه است به همین علت حتما این امر مهم را به شرکت های ثبت شده و معتبر بسپارید.
چون عکاسی و فیلم برداری از اماکن سیاسی و سفارت خانه ها ممنوع است به همین علت  سپردن عکاسی و فیلم برداری از مراسم یک سفارت نیز باید بسیار دقیق و با بررسی کامل انجام شود .
عکاسی و فیلم برداری از باغ ها یا منازل سفیر یک کشور باید حتما با گروه های با تجربه انجام شود چون در این مراسم سفرا و دیپلمات های کشورهای دیگر نیز حضور دارند و ثبت خاطرات و رویدادهای یک مراسم بسیار در آلبوم آن کشور مهم خواهد بود 
امکان حضور عکاس و فیلم بردار دو زبانه نیز در مراسم برای راحنی مهمانان و میزبان وجود دارد.

عکاسی سفارت (1)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی سفارت (2)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی سفارت (3)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی سفارت (4)

تماس برای دریافت قیمت