Text/HTML

LiveSlider

بادکنک ارایی جشن عبادت ( تکلیف )

بیشتر خانواده های مذهبی 9 سالگی دختر خود را که روز بلوغ اوست جشن می گیرند. بادکنک آرایی جشن عبادت بخاطر شرایط ویژه اش باید بسیار خاص و با گل همراه باشد.
بهتر است برای بادکنک آرایی جشن تکلیف از رنگ های سفید – طلایی – سبز کمرنگ – لیمویی روشن و گلبهی و صورتی و بسته به شرایط محیط استفاده کرده و از رنگ های تند استفاده نکنید
در بادکنک آرایی جشن تکلیف از طرح هایی که زوایای تندی دارند استفاده نکنید و از طرح های انحنادار استفاده کنید تا آرامش بیشتری را حس کنین . بادکنک آرایی جشن عبادت تم خاصی ندارد و بیشتر مواقع با طرح های گل انجام میشود ولی بستگی به اینکه محیط اجرا کار چگونه باشد امکان اجرای ستون های بادکنک نیز وجود دارد.

 

تزئینات تم جشن تکلیف

تماس برای دریافت قیمت

ابر بادکنکی بافرشته فومی

تماس برای دریافت قیمت

آرک بادکنک هلیومی

تماس برای دریافت قیمت

آرک مخروطی نیم هلال باستاره

تماس برای دریافت قیمت

آرک مستطیل طرح گل

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک آرایی شکل ابر

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک آرایی عدد 9

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک آرایی فرشته

تماس برای دریافت قیمت

دسته گل بادکنکی و محراب

تماس برای دریافت قیمت

دیوار بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت

ریسه منظم روی زمین باگل

تماس برای دریافت قیمت

ستون بادکنکی وبادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت

ستون بادکنکی و محراب

تماس برای دریافت قیمت

ستون مخروطی باآرک گازی

تماس برای دریافت قیمت

محراب بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت