اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک ارایی جشن عبادت ( تکلیف )

بیشتر خانواده های مذهبی 9 سالگی دختر خود را که روز بلوغ اوست جشن می گیرند. بادکنک آرایی جشن عبادت بخاطر شرایط ویژه اش باید بسیار خاص و با گل همراه باشد.
بهتر است برای بادکنک آرایی جشن تکلیف از رنگ های سفید – طلایی – سبز کمرنگ – لیمویی روشن و گلبهی و صورتی و بسته به شرایط محیط استفاده کرده و از رنگ های تند استفاده نکنید
در بادکنک آرایی جشن تکلیف از طرح هایی که زوایای تندی دارند استفاده نکنید و از طرح های انحنادار استفاده کنید تا آرامش بیشتری را حس کنین . بادکنک آرایی جشن عبادت تم خاصی ندارد و بیشتر مواقع با طرح های گل انجام میشود ولی بستگی به اینکه محیط اجرا کار چگونه باشد امکان اجرای ستون های بادکنک نیز وجود دارد.


childrens-decorations-ceremony

تزئینات تم جشن تکلیف

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

ابر بادکنکی بافرشته فومی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

آرک بادکنک هلیومی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

آرک مخروطی نیم هلال باستاره

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

آرک مستطیل طرح گل

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

بادکنک آرایی شکل ابر

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

بادکنک آرایی عدد 9

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

بادکنک آرایی فرشته

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

دسته گل بادکنکی و محراب

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

دیوار بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

ریسه منظم روی زمین باگل

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

ستون بادکنکی وبادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

ستون بادکنکی و محراب

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

ستون مخروطی باآرک گازی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-for-worship

محراب بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت