اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک با گاز هلیوم ( خالص )

زیبایی بادکنک های معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارد و کمتر کسی است که بادکنک گازی را دوست نداشته باشد. با بادکنک هلیومی میتوانید تزئینات و جلوه های بسیار زیبایی را در انواع مراسم خلق کنید.

بادکنک های هلیومی را میتوانید بصورت آبشاری ، طبقه ای ، دسته گل و انواع مدل ها چیدمان کرد.

فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک هلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند.

برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده در فضای تاریک بگیرید. اگر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست .

اکر بادکنک های چینی عروسکی را دیدید که با گاز معلق هستند بدانید که آن گاز نمیتواند هلیوم خالص باشد. هلیوم خالص امکان معلق نمودن بادکنک های چینی پلی اتیلن ( بادکنک های عروسکی ) را ندارد