اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

شمع تولد

در حال حاضر شمع های متفاوتی برای مراسم تولد و بسته به نوع سلیقه افراد در مراسم استفاده میشود.
شمع سن تولد – شمع استوانه ای – شمع مکعب – شمع روی آب – شمع هپی – شمع پیچ – شمع وارمر – شمع صاف عادی – شمع های تزئینی
کیفیت شمع ها به میزان مقدار زمان سوختن ، بدون دود و بو بودن آن بستگی دارد
توجه: اگر در مراسم از شمع های بلند روی میز تولد استفاده می کنید به هیچ وجه از کپسول های گازی بادکنک برای بادکنک های گازی خود استفاده نکنید – بادکنک هایی که با گاز بادکنک پر میشوند با شعله شمع ، آتش می گیرند.

شمع تولد هپی

تماس برای دریافت قیمت

شمع تولد هپی رنگی

تماس برای دریافت قیمت

شمع عدد سن

تماس برای دریافت قیمت

شمع تولد ماپیچی

تماس برای دریافت قیمت