اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

شمع تولد

در حال حاضر شمع های متفاوتی برای مراسم تولد و بسته به نوع سلیقه افراد در مراسم استفاده میشود.
شمع سن تولد – شمع استوانه ای – شمع مکعب – شمع روی آب – شمع هپی – شمع پیچ – شمع وارمر – شمع صاف عادی – شمع های تزئینی
کیفیت شمع ها به میزان مقدار زمان سوختن ، بدون دود و بو بودن آن بستگی دارد
توجه: اگر در مراسم از شمع های بلند روی میز تولد استفاده می کنید به هیچ وجه از کپسول های گازی بادکنک برای بادکنک های گازی خود استفاده نکنید – بادکنک هایی که با گاز بادکنک پر میشوند با شعله شمع ، آتش می گیرند.

birthday-candle

شمع تولد هپی

تماس برای دریافت قیمت
birthday-candle

شمع تولد هپی رنگی

تماس برای دریافت قیمت
شمع تولد

شمع عدد سن

تماس برای دریافت قیمت
شمع تولد

شمع تولد ماپیچی

تماس برای دریافت قیمت