اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

خدمات و تشریفات نمایشگاهی

complete-package-ceremony-discounted

پکیج خدمات نمایشگاهی A

تماس برای دریافت قیمت
complete-package-ceremony-discounted

پکیج خدمات نمایشگاهی B

تماس برای دریافت قیمت
complete-package-ceremony-discounted

پکیج خدمات نمایشگاهی C

تماس برای دریافت قیمت
complete-package-ceremony-discounted

پکیج خدمات نمایشگاهی D

تماس برای دریافت قیمت
catering-supplies

شف مایعات

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

بشقاب گرد

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

بشقاب مربع

تماس برای دریافت قیمت
accessories

پارچ

تماس برای دریافت قیمت
accessories

پنکه ایستاده

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

پیش دستی گرد

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

پیش دستی مربع

تماس برای دریافت قیمت
table-and-chairs

صندلی تاشو ایتالیایی

تماس برای دریافت قیمت
table-and-chairs

صندلی تاشو معمولی

تماس برای دریافت قیمت
table-and-chairs

صندلی چرمی

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

دیس چینی

تماس برای دریافت قیمت
catering-supplies

دیس شیرینی خوری

تماس برای دریافت قیمت