اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

پکیج هاي کامل / پکیج هاي تخفیف دار

مشتری محترم توجه داشته باشید آیتم های پکیج های تخفیف دار یا پکیج های کامل قابل تغییر نیستند و ضمنا تنها تفاوتی که بین پکیج های کامل و تخفیف دار وجود دارد زمان رزرو مراسم است به این معنی که پکیج های تخفیف دار حداقل 1 ماه زودتر از تاریخ مراسم باید رزرو شوند و پکیج های کامل 10 روز قبل از مراسم و از همه مهمتر مبلغ پکیج های تخفیف دار با %10 تخفیف محاسبه میشود.
در صورتی که تمایل به انتخاب آیتم های مراسم خود دارید از مابقی سرمنوهای این بخش آیتم های مورد نظرتان را انتخاب کنید مثلا تزئینات ، غذا و پذیرایی و ....

پکیج خدمات نمایشگاهی A

تماس برای دریافت قیمت

پکیج خدمات نمایشگاهی B

تماس برای دریافت قیمت

پکیج خدمات نمایشگاهی C

تماس برای دریافت قیمت

پکیج خدمات نمایشگاهی D

تماس برای دریافت قیمت

پکیج تخفیف دار نمایشگاهی 1

تماس برای دریافت قیمت

پکیج تخفیف دار نمایشگاهی 2

تماس برای دریافت قیمت

پکیج تخفیف دار نمایشگاهی 3

تماس برای دریافت قیمت

پکیج تخفیف دار نمایشگاهی 4

تماس برای دریافت قیمت