اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

لوازم و ظروف کرایه غرفه هاي نمایشگاهی

شف مایعات

تماس برای دریافت قیمت

بشقاب گرد

تماس برای دریافت قیمت

بشقاب مربع

تماس برای دریافت قیمت

پارچ

تماس برای دریافت قیمت

پنکه ایستاده

تماس برای دریافت قیمت

پیش دستی گرد

تماس برای دریافت قیمت

پیش دستی مربع

تماس برای دریافت قیمت

صندلی تاشو ایتالیایی

تماس برای دریافت قیمت

صندلی تاشو معمولی

تماس برای دریافت قیمت

صندلی چرمی

تماس برای دریافت قیمت

دیس چینی

تماس برای دریافت قیمت

دیس شیرینی خوری

تماس برای دریافت قیمت

سس خوری

تماس برای دریافت قیمت

سینی پذیرایی

تماس برای دریافت قیمت

شات شمع

تماس برای دریافت قیمت

شف غذای مستطیل

تماس برای دریافت قیمت