اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

عکاسی و فیلم برداري غرفه هاي نمایشگاهی

در روزهای برگزاری نمایشگاه عکاسی و فیلم برداری از غرفه و پرسنل و ....... امری مهم است. چرا که رویدادها و اتفاقاتی در غرفه رخ میدهد  که خیلی سریع تمام میشوند و بیشتر مواقع ثبت خاطرات آن از بین خواهد رفت. مطمئن باشید اگر با گوشی های پرسنل به عکاسی و فیلم برداری از غرفه بپردازید در انتهای برگزاری نمایشگاه تعدادی فایل ناقص خواهید داشت که هیچگاه نمی توانید آرشیوی مطلوب و فیلم هایی ماندگار از روزهای نمایشگاه را ثبت و ضبط کنید.
می توانید از عکاس خبری یا خبرنگار همراه فیلم بردار استفاده کنید که بسیار در جلب بازدید کنندگان در سطح نمایشگاه موثر است.
این امر بسیار در تبلیغات شما موثر است. و شما را همتای شرکت های بزرگ معرفی می کند.
ضمن اینکه مطمئنا افراد چهره و مشهور در نمایشگاه حضور میابند (حتی رییس اتحادیه صنف شما ) و عکس های حرفه ای شماست که میتواند آنرا در تبلیغات شما پررنگ تر نمایش دهد.

عکاسی غرفه نمایشگاهی (1)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی غرفه نمایشگاهی (2)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی غرفه نمایشگاهی (3)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی غرفه نمایشگاهی (4)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی غرفه نمایشگاهی (5)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی غرفه نمایشگاهی (6)

تماس برای دریافت قیمت

عکاسی غرفه نمایشگاهی (7)

تماس برای دریافت قیمت