اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

کپسول گاز بادکنک ( هلیوم ناخالص )

توجه :در کپسول های گاز بادکنک ازهلیوم خالص استفاده نمیشود و شامل گاز هلیوم و گاز هیدروژن هستند. بهمین علت خطراشتعال دارند.
این کپسول ها بخاطر وزن کم و قیمت پایین آن مورد توجه خیلی از افراد هستند ولی در واقع اینطور نیست و مبلغ نهایی و ماندگاری هر بادکنک با مبلغ نهایی بادکنک گازی با هلیوم خالص یکی خواهد بود.
این کپسول ها حدود 25 تا 28 بادکنک 12 اینچ را میتوانند باد کنند.
با این حال شرکت آقای بادکنک بخاطر پاسخگویی به همه افراد این گاز را نیز ارائه میدهد. تاکید میشود که شرکت اقای بادکنک هیچ نوع مسئولیتی در قبال خطرات این گاز نخواهد داشت. و مسئولیت آن با خریدار است.

کپسول یکبار مصرف

تماس برای دریافت قیمت