اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

ﭼﺎپ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻓﻮري

اگر نیاز به بادکنک تبلیغاتی فوری دارید میتوانید حداکثر 500 عدد سفارش دهید. برای تحویل سفارش بادکنک تبلیغاتی فوری از زمان سفارش ، ارسال و تایید فایل و واریز بیعانه 24 ساعت زمان نیاز خواهد بود. فقط دقت داشته باشید سفارش بادکنک تبلیغاتی فوری فقط بصورت یکرو و با یک رنگ چاپ امکان پذیر است.
چاپ بادکنک تبلیغاتی فوری بیشتر مورد نیاز غرفه داران نمایشگاه ها و افتتاحیه شرکت ها و فروشگاه ها می باشد.
نکته دیگر اینکه در چاپ بادکنک تبلیغاتی فوری حتما باید فایل آماده طرح را بصورت کرل و مطابق با شرایط فایل ارسالی برای ما ارسال نمایید . در حالت سفارش فوری امکان ارائه طرح برای طراح بدلیل محدودیت زمانی وجود ندارد  
شرایط فایل ارسالی را اینجا مشاهده کنید.

پک 200 عددی

تماس برای دریافت قیمت

پک 500 عددی

تماس برای دریافت قیمت