اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک آرایی

دوستان دوران دانشگاه خاطرات خاصی را در ذهن انسان به یادگار می گذارند ، این دوران با جشن فارغ التحصیلی مسیر جدیدی را در زندگی طی می کند. چون خیلی از دوستان پس از مراسم شاید سالهای زیادی یکدیگر را ملاقات نکنند و خاطرات این جشن در فیلم ها و عکس ها بسیار خوشایند باشد.
در بین جوانان امروز بادکنک آرایی جشن فارغ التحصیلی به یک سبک تبدیل شده و هر کسی مدل خاصی را برای خود در نظر می گیرد و دوست دارد بادکنک آرایی بسیار خاص تری نسبت به دوستش داشته باشد و هرچه بادکنک آرایی جشن فارغ التحصیلی فانتزی تر باشد احساس بهتری را به افراد القا می کند.
غالبا در جشن فارغ التحصیلی از بادکنک های رنگ سفید/ قرمز/ مشکی استفاده میشود.

آرک طرح ستاره

آرک طرح ستاره

تماس برای دریافت قیمت
آرک نامنظم

آرک نامنظم

تماس برای دریافت قیمت
آرک نیم هلال مخروطی باستاره

آرک نیم هلال مخروطی باستاره

تماس برای دریافت قیمت
استند بافویل فارغ التحصیلی

استند بافویل فارغ التحصیلی

تماس برای دریافت قیمت
استند ولکام

استند ولکام

تماس برای دریافت قیمت
آدمک فارغ التحصیلی

آدمک فارغ التحصیلی

تماس برای دریافت قیمت
آدمک ولکام فارغ التحصیلی

آدمک ولکام فارغ التحصیلی

تماس برای دریافت قیمت
دسته گل بادکنکی

دسته گل بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
دیوار بادکنکی با فویلی 4پر

دیوار بادکنکی با فویلی 4پر

تماس برای دریافت قیمت
رومیزی آدمک بافویلی وبابلز

رومیزی آدمک بافویلی وبابلز

تماس برای دریافت قیمت
ریسه بادکنک دو رنگ  باگل

ریسه بادکنک دو رنگ باگل

تماس برای دریافت قیمت
ریسه بادکنک سه رنگ

ریسه بادکنک سه رنگ

تماس برای دریافت قیمت
ریسه فویلی 4پر

ریسه فویلی 4پر

تماس برای دریافت قیمت
ستون با آرک گازی ستاره

ستون با آرک گازی ستاره

تماس برای دریافت قیمت
ستون بادکنکی

ستون بادکنکی

تماس برای دریافت قیمت
ستون ساده باستاره 4پر

ستون ساده باستاره 4پر

تماس برای دریافت قیمت