غذا و پذیرایی مراسم شرکت ها و برند ها

traditional-food

پیتزا

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

مرغ سوخاری

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

جوجه کباب

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

کباب

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

دلمه برگ مو

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

دلمه فلفل

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

کشک بادمجان

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

بیف استراگانوف

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

ته چین

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

شیرین پلو

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

خورشت فسنجان

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

باقالی پلو با گوشت

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

زرشک پلو با مرغ

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

تماس برای دریافت قیمت
traditional-food

سمبوسه

تماس برای دریافت قیمت