بادکنک اعداد (چینی)

از بادکنک های اعداد چینی در مراسم های مختلفی میتوانید استفاده کنید . فقط دقد کنید که بادکنک های فویلی اعداد چینی بیشتر مواقع با گاز هلیوم خالص در هوا معلق و شناور نمیشوند . برای رفع این مشکل باید یا بادکنک های اعداد چینی را با هوا بادکنید و سپس آنرا یا با چسب به محل مورد نظر بچسبانید و یا با اینکه با نخ آنرا از سقف آویزان کنید .
اگر بخواهید این بادکنک ها معلق شوند باید از گاز های هلیوم ناخالص استفاده کنید . این گاز ها از مخلوط هلیوم و هیدروژن تشکیل شده اند و خطر اشتعال زایی دارند . بیشتر مواقع در کپسول هایی که به نام گاز بادکنک معروفند این نوع گاز ها وجود دارد
بادکنک های چینی اعداد هیچ نوع تضمینی ندارند . و در رنگ های طلایی و نقره ای ارائه میشوند .