اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک اعداد (چینی)

از بادکنک های اعداد چینی در مراسم های مختلفی میتوانید استفاده کنید . فقط دقد کنید که بادکنک های فویلی اعداد چینی بیشتر مواقع با گاز هلیوم خالص در هوا معلق و شناور نمیشوند . برای رفع این مشکل باید یا بادکنک های اعداد چینی را با هوا بادکنید و سپس آنرا یا با چسب به محل مورد نظر بچسبانید و یا با اینکه با نخ آنرا از سقف آویزان کنید .
اگر بخواهید این بادکنک ها معلق شوند باید از گاز های هلیوم ناخالص استفاده کنید . این گاز ها از مخلوط هلیوم و هیدروژن تشکیل شده اند و خطر اشتعال زایی دارند . بیشتر مواقع در کپسول هایی که به نام گاز بادکنک معروفند این نوع گاز ها وجود دارد
بادکنک های چینی اعداد هیچ نوع تضمینی ندارند . و در رنگ های طلایی و نقره ای ارائه میشوند .

عدد چینی 6 طلایی

70,000 ریال

عدد چینی 9 طلایی

70,000 ریال

عدد چینی 5 طلایی

70,000 ریال

عدد چینی 1 نقره ایی

70,000 ریال

عدد چینی 2 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 3 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 5 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 6 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 9 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 7 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 0 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 4 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 8 نقره ای

70,000 ریال

عدد چینی 0 طلایی

70,000 ریال

عدد چینی 1 طلایی

70,000 ریال

عدد چینی 2 طلایی

70,000 ریال