اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک فویلی ساده

این بادکنک ها به بادکنک های زرورقی و یا بادکنک های آلومینومی نیز معروفند. ماندگاری این بادکنک بسیار بیش از بادکنک های لاتکس است و به دلیل اینکه دارای سوپاپ باد هستند امکان خالی نمودن و دوباره استفاده نمودن از آن نیز وجود دارد. این بادکنک ها به شکل های گرد، ستاره، قلب و مربع وجود دارند.
بادکنک های فویلی همگی قابل پرشدن با گاز هلیوم دارند و ماندگاری آن حداقل 10 روز است.
تمامی بادکنک های فویلی شرکت آقای بادکنک محصول کشور آمریکا و از برندهای کوالاتکس و آناگرام است.