اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک لاتکس اشکال

بادکنک ماری یا سوسیسی
این بادکنک ها جهت ساخت اشکال مختلف استفاده میشوند این بادکنک ها به بادکنک های ماری یا سوسیسی معروفند و بصورت دکوری ، متالیک و کریستال وجود دارند.
دونات
این بادکنک بصورت یک دایره توخالی بوده ( مانند تیوپ لاستیک ماشین ) و در بادکنک آرایی های مختلف قابل استفاده می باشند. . این بادکنک ها بصورت کریستال و دکوری قابل ارائه هستند. . این بادکنک ها بصورت کریستال و دکوری قابل ارائه هستند.
بلاسم
این بادکنک بصورت گل بوده و داخل آن توخالی است. این بادکنک ها در بادکنک آرایی های مختلف قابل استفاده بوده و بصورت کریستال و دکوری قابل ارائه هستند. بلاسم در لغت به معنی شکوفه است.
بادکنک های قلب
این بادکنک ها به شکل قلب می باشند و بدلیل نوع تولید آن امکان ترکیدن آنها هنگام باد شدن بیشتر است لذا هنگام باد کردن این بادکنک ها به آرامی آنها را باد کنید.

بادکنک لاتکس قلب سفید

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک لاتکس قلب قرمز

تماس برای دریافت قیمت

دونات

100,000 ریال

بلاسم

100,000 ریال