بادکنک شخصیت (تم) چینی

بادکنک های پلاستیکی نوعی دیگر از بادکنک های فویلی هستند که با مواد پلی اتیلن ساخته میشوند. این بادکنک ها بیشتر به شکل شخصیت های کارتونی عرضه میشوند و همگی ساخت کشور چین هستند به این بادکنک ها بادکنک های pvc و یا بادکنک های عروسکی هم گفته میشود.
این بادکنک ها بیشتر در فروشگاه ها و پارک ها عرضه میشوند و در بادکنک آرایی هایی که تم خاصی مد نظر است نیز کاربرد دارند.
این بادکنک ها اغلب قابلیت گاز هلیوم خالص را ندارند و با هلیوم خالص معلق در هوا نمیشوند. بهمین علت بعضی از فروشندگان برای معلق نمودن این بادکنک ها از مخلوط گاز هلیوم و هیدروژن استفاده می کنند. ولی حتما توجه کنید که مخلوط گاز هیدروژن و هلیوم اشتعال زاست و در مراسمی که شمع، سیگار، فندک وجود دارد خطر آفرین است.
بادکنک چینی مینیون

بادکنک چینی مینیون

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی باب اسفنجی

بادکنک چینی باب اسفنجی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی مینی موس

بادکنک چینی مینی موس

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک  چینی هلوکیتی

بادکنک چینی هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی هلوکیتی

بادکنک چینی هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی گربه

بادکنک چینی گربه

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی سفید برفی

بادکنک چینی سفید برفی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی انگری بردز

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی درا

بادکنک چینی درا

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی سفید برفی

بادکنک چینی سفید برفی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی مرد عنکبوتی

بادکنک چینی مرد عنکبوتی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی اردک

بادکنک چینی اردک

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی انگری بردز

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی الاف

بادکنک چینی الاف

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی انگری بردز

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک چینی پو

بادکنک چینی پو

تماس برای دریافت قیمت