اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک شخصیت (تم) چینی

بادکنک های پلاستیکی نوعی دیگر از بادکنک های فویلی هستند که با مواد پلی اتیلن ساخته میشوند. این بادکنک ها بیشتر به شکل شخصیت های کارتونی عرضه میشوند و همگی ساخت کشور چین هستند به این بادکنک ها بادکنک های pvc و یا بادکنک های عروسکی هم گفته میشود.
این بادکنک ها بیشتر در فروشگاه ها و پارک ها عرضه میشوند و در بادکنک آرایی هایی که تم خاصی مد نظر است نیز کاربرد دارند.
این بادکنک ها اغلب قابلیت گاز هلیوم خالص را ندارند و با هلیوم خالص معلق در هوا نمیشوند. بهمین علت بعضی از فروشندگان برای معلق نمودن این بادکنک ها از مخلوط گاز هلیوم و هیدروژن استفاده می کنند. ولی حتما توجه کنید که مخلوط گاز هیدروژن و هلیوم اشتعال زاست و در مراسمی که شمع، سیگار، فندک وجود دارد خطر آفرین است.

بادکنک چینی مینیون

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی باب اسفنجی

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی مینی موس

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی گربه

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی سفید برفی

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی درا

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی سفید برفی

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی مرد عنکبوتی

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی اردک

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی الاف

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چینی پو

تماس برای دریافت قیمت