اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک شخصیت (تم) چینی

بادکنک های پلاستیکی نوعی دیگر از بادکنک های فویلی هستند که با مواد پلی اتیلن ساخته میشوند. این بادکنک ها بیشتر به شکل شخصیت های کارتونی عرضه میشوند و همگی ساخت کشور چین هستند به این بادکنک ها بادکنک های pvc و یا بادکنک های عروسکی هم گفته میشود.
این بادکنک ها بیشتر در فروشگاه ها و پارک ها عرضه میشوند و در بادکنک آرایی هایی که تم خاصی مد نظر است نیز کاربرد دارند.
این بادکنک ها اغلب قابلیت گاز هلیوم خالص را ندارند و با هلیوم خالص معلق در هوا نمیشوند. بهمین علت بعضی از فروشندگان برای معلق نمودن این بادکنک ها از مخلوط گاز هلیوم و هیدروژن استفاده می کنند. ولی حتما توجه کنید که مخلوط گاز هیدروژن و هلیوم اشتعال زاست و در مراسمی که شمع، سیگار، فندک وجود دارد خطر آفرین است.
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی مینیون

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی باب اسفنجی

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی مینی موس

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی گربه

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی سفید برفی

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی درا

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی سفید برفی

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی مرد عنکبوتی

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی اردک

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی الاف

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی انگری بردز

تماس برای دریافت قیمت
foil-balloon-theme-character

بادکنک چینی پو

تماس برای دریافت قیمت